top of page
Group 108.png

加拿大
高中申请/转学

Group 109.png

本科/

研究生申请

Group 110.png

文书/
面试辅导

Group 111.png

雅思
考官考前辅导

Group 112.png

高中/
大学学术辅导

Group 113.png

艺术类
作品集辅导

Group 114.png

高中线上课程

Group 115.png

学签续签

Group 116.png

各国旅游签证

Group 117.png

精品义工活动

Group 118.png

未成年监护服务

Group 119.png

陪读妈妈课程

  留学服务内容  

Group 120.png

个性化定制高端留学服务

Vector.png

美国常青藤大学

Vector.png

英国G5

Vector.png

新加坡国立

优易专业的服务流程 & 优势

【咨询】

【专业分析】

【选校方案书】

【申请材料准备】

【签证辅导】

【考试规划】

【实习和科研】

【文书写作】

【透明申请递交和跟进】

【行前指导】

(适用于需要提供实习/科研经历等的项目)

Group 84.png

4 V 1 服务(1资深升学规划师 + 1资深升学规划师助理 + 1 文案主管 + 1 文案助理 vs 1客户)

专属负责老师跟踪申请全程直至学生入学

Group 83.png
Group 85.png

申请材料个性化定制

​优秀案例

image 3.png
联系我们:
电话:+1 (416) 876-4580
微信:ueadmin
地址:201-9955 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 1T9
我们的服务:
留学服务
移民项目
求职服务
Wechart QR code
logopng-02.png
bottom of page